S T O M A T O L O G I A  Z A C H O W A W C Z A

Z n i e c z u l e n i e do zabiegu dobierane jest w zależności od preferencji pacjenta, jeśli pacjent boi się ukłucia można je wyeliminować, jeśli pacjentowi przeszkadza uczucie zdrętwienia, przejściowe zablokowanie motoryki mięśni mimicznych twarzy, zaburzeń mowy w ich następstwie , można zastosować znieczulenie śródkostne, które da bezbolesność zabiegu z wyeliminowaniem powyższych efektów ubocznych.

B e z w i e r t ł o w e  o p r a c o w a n i e  u b y t k u poza strachem przed igłą największy jest strach przed wiertłem dentystycznym, szczęśliwie da się wyeliminować jego użycie stosując abrazję powietrzną, tym urządzeniem można wybiórczo usunąć miękki zainfekowany próchnicą materiał, pozostawiając zdrowy twardy odporny na działanie ścierniwa dentystycznego.

W y p e ł n i e n i a stosujemy do nich najnowszej generacji composit filtek ultimate f-my Espe przeznaczony do wysoce estetycznych wypełnień, bezkompromisowy z punktu widzenia estetyki, posiada lepszą polerowalność w porównaniu z poprzednikami, dzięki zastosowaniu nanotechnologii gwarantuje najlepsze parametry utrzymania połysku wśród materiałów oferowanych na rynku oraz wysoką odporność mechaniczną i niską ścieralność.

 

Sleeper One - urządzenie do znieczulania śródkostnego

 

POWRÓT