P R O T E T Y K A

Każda praca protetyczna po osadzeniu w ustach staje się częścią skomplikowanego układu stomatognatycznego, dlatego przykładamy wielką uwagę do jego analizy przy pomocy modeli diagnostycznych, badań rtg, c.t., łukiem twarzowym (przeniesienie warunków gnatycznych z twarzoczaszki pacjenta do artykulatora w laboratorium), oraz poprzez zastosowanie wax-up (model przyszłej pracy wykonany w wosku) i mock-up (model przyszłej pracy wykonany w akrylu lub kompozycie)
Dzięki stałemu szkoleniu i uczestnictwie w konferencjach stomatologicznych możemy zaoferować państwu najnowocześniejsze rozwiązania protetyczne, także te, które nie tylko odbudowują utracone zęby wraz z ich funkcją, ale znacząco poprawiają estetykę np. poprzez użycie materiałów pełnoceramicznych, bezmetalowych.

 

Przykład pierwszy:

Odbudowanie jedynek górnych przy użyciu wkładu cyrkonowego i koron pełnoceramicznych

 

Przykład drugi:

Zabudowa diastemy między jedynkami górnymi przy użyciu koron pełnoceramicznych

 

Przydkład trzeci:

Licówki kompozytowe w odcinku od kła do kła

 

Przykład czwarty:

Protezy osiadające całkowite

 

Przykład piąty:

Licówki ceramiczne z wybielaniem

 

Przykład szósty:

Odbudowa zęba trzeciego górnego prawego korona pełnoceramiczna

 

Przykład siódmy:

Odbudowa koronami pełnoceramicznymi odcinka górnego

 

POWRÓT