L A B O R A T O R I U M  T E C H N I K I  D E N T Y S T Y C Z N E J

Posiadamy na miejscu własne laboratorium specjalizujące się w pracach wysoce estetycznych, pełnoceramicznych. Laboratorium to nie wykonuje prac "na zewnątrz". Stała możliwość obserwacji przez technika wykonującego prace, jej wygląd w ustach u pacjenta, przekłada się to na wykonanie pracy o wysokiej estetyce a niuanse przezierności, zabarwienia, korekty kształtu, czy zastosowanie elementów charakteryzacji zęba jest wykonane natychmiast. Po 25 latach pracy w protetyce stomatologicznej nie wyobrażam sobie wykonania estetycznej pracy bez takiego kontaktu z technikiem protetykiem.

 

POWRÓT