I M P L A N T Y


Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii w tej dziedzinie w prosty, szybki i skuteczny sposób (odsetek niepowodzeń poniżej 10%)  jesteśmy w stanie zależnie od potrzeb odbudować brakujący ząb, grupę zębów, lub poprawić mocowanie niestabilnej protezy ruchomej, czasem nawet bez konieczności jej wymiany (znaczne obniżenie kosztów).
W wielu przypadkach możliwe jest również odtworzenie zanikłej kości wyrostka zębodołowego co poszerza możliwości implantacji, w sytuacji gdzie pierwotnie było zbyt mało łoża kostnego do umieszczenia implantu.

 

Przykład pierwszy

Zabieg Implantacji

 

Przykład drugi

Odbudowa zęba czwartego górnego na implancie

 

POWRÓT