E R G O N O M I A A K O M F O R T  D L A  P A C J E N T A

W celu maksymalnego skrócenia czasu wizyty stosujemy system pracy na cztery ręce (w razie potrzeby 6 rąk).
To znaczy, że w zabiegu, oprócz lekarza, uczestniczy jedna lub dwie asystentki. Taki system wpływa na skrócenie czasu trwania zabiegu oraz poprawia dokładność jego przeprowadzenia.

Pacjent krócej przebywa na fotelu!

Praca jest wykonana dokładniej!

 

POWRÓT