D I A G N O S T Y K A

 

Najnowszej generacji radiowizjografia cyfrowa , dziesięciokrotnie mniejsza dawka promieniowania, z możliwością uzyskania obrazu w czasie rzeczywistym.

 

Panorama cyfrowa firmy Kodak, dziesięciokrotnie mniejsza dawka promieniowania w porównaniu z panoramą analogową, z możliwością podglądu obrazu w czasie rzeczywistym.

 

POWRÓT